Biblioteka

Rozwijanie wnętrza to ciągłe uczenie się nowych rzeczy.

Tu chodzi o sięganie po wartościowe książki.

Ich lektura umożliwia kontakt z wielkimi umysłami.

Czas i przestrzeń nie zna granic.

Otwierają się nowe horyzonty.

Litery i słowa są jak drzwi ku nowym światom.

Warto przyjąć płynącą z nich mądrość.

Pozwolić się im dotkną i przemienić.

RECENZJE