Konsultacje

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Możesz odbyć ze mną konsultacje dotyczące problemu, który aktualnie najbardziej doskwiera Ci w macierzyństwie.

Moja uwaga bedzie się koncentrować na Tobie i Twoich potrzebach!

KONSULTACJE GRUPOWE
Możesz dołaczyć do prowadzonego przez mnie kręgu mam, które nawzajem motywują się w osiąganiu swoich rozwojowych celów.

Doświadczysz mocy płynącej z kobiecego kręgu!

Scroll to Top